Súvisiace materiály

Topenie a tuhnutie

Lekcia sa skladá z

Topenie a tuhnutie

Teplota topenia

Hmotnostné skupenské teplo topenia látky

Ako zistiť hmotnostné skupenské teplo topenia

Zmeny objemu a hustoty

Rovnováha

Tepelná rovnováha