Súvisiace materiály

Topenie a tuhnutie

Lekcia sa skladá z

Zmeny v skupenskom stave látky

Topenie a tuhnutie

Topenie a tuhnutie

Teplota topenia

Hmotnostné skupenské teplo topenia

Hmotnostné skupenské teplo topenia

Hmotnostné skupenské teplo topenia

Hmotnostné skupenské teplo topenia ľadu

Ako zistiť hmotnostné skupenské teplo topenia

Ako zistiť hmotnostné skupenské teplo topenia

Zmeny objemu a hustoty

Hustota ľadu

Zmeny objemu a hustoty

Rovnováha

Stav rovnováhy

Rovnováha

Tepelná rovnováha

Tepelná rovnováha