Súvisiace materiály

Pohyby litosférických dosiek, zemetrasenia a sopky

Lekcia sa skladá z

Čo je sopka?

Druhy sopiek

Kde sa vyskytujú sopky?

Ako vzniká zemetrasenie?

Druhy zlomov

Meranie intenzity zemetrasení

Kde sa vyskytujú zemetrasenia?