Súvisiace materiály

Pohyby litosférických dosiek, zemetrasenia a sopky

Lekcia sa skladá z

Čo vyteká zo sopiek?

Čo je sopka?

Štítová sopka

Zmiešaná sopka

Sopečný dóm

Druhy sopiek

Výskyt sopiek na Zemi

Kde sa vyskytujú sopky?

Čo je hypocentrum a epicentrum?

Ako vzniká zemetrasenie?

Podmorské zemetrasenia

Ako vznikajú zlomy?

Druhy zlomov

Snímač otrasov

Primárne vlny

Povrchové vlny

Meranie intenzity zemetrasenia

Richterova stupnica

Model výskytu zemetrasení

Kde sa vyskytujú zemetrasenia?

Oheň z hlbokého podzemia

Ako vzniká zemetrasenie?