Súvisiace materiály

Hustota

Lekcia sa skladá z

Hustota látok

Definícia hustoty

Definícia hustoty

Hustota pevného telesa

Ako určiť hustotu pevného telesa

Ako dospel Archimedes k svojmu objavu?

Koruna zo zlata zmiešaného so striebrom

Archimedov experiment

Kvapaliny s rozličnými hustotami v jednej nádobe

Hustota kvapaliny a jej teplota

Hustota kvapaliny

Určovanie hustoty kvapaliny použitím Archimedovho zákona

Ako určiť hustotu kvapaliny

Ako funguje hustomer?

Ako určiť hustotu kvapaliny pomocou hustomera

Ako určiť hustotu kvapaliny použitím hustomera

Ako mohli vzducholode lietať vo vzduchu?

Vzťah medzi hustotou, teplotou a tlakom

Hustota plynov

Hustota a molekulová štruktúra hmoty

Molekulová štruktúra látok

Tri skupenstvá vody

Hustota a molekulová štruktúra hmoty