Súvisiace materiály

Hydrostatický tlak

Lekcia sa skladá z

Tlak

Tlak

Tlak

Tlak

Kvapalina pôsobí tlakom vo všetkých smeroch

Kvapalina pôsobí tlakom vo všetkých smeroch

Ako sa vypočíta hydrostatický tlak?

Ako sa vypočíta hydrostatický tlak?

Tlak kvapaliny závisí od hĺbky

Tlak kvapaliny závisí od hĺbky

Tlak kvapaliny závisí od hĺbky

Tlak kvapaliny závisí od jej hustoty

Tlak kvapaliny závisí od jej hustoty

Hydrostatický paradox

Hydrostatický paradox

Hydrostatický paradox

Spojené nádoby

Spojené nádoby

Spojené nádoby

Spojené nádoby