Súvisiace materiály

Štruktúra Zeme

Lekcia sa skladá z

Zem vo vesmíre

Cesta do stredu Zeme

Rozmanité zastúpenie prvkov

Podmienky vo vnútri našej zemegule

Ako sa skúma štruktúra našej planéty

Magnetické pole Zeme