Súvisiace materiály

Štruktúra Zeme

Lekcia sa skladá z

Ako sa to všetko začalo

Planéta Zem

Zem vo vesmíre

Holé fakty

Zastúpenie prvkov v kôre a v celej Zemi

Rozmanité zastúpenie prvkov

Zastúpenie základných prvkov vo vesmíre

Priemerná hustota Zeme

Teplo vo vnútri Zeme

Podmienky vo vnútri našej zemegule

Geotermálna energia

Priamy dôkaz o štruktúre zemského vnútra

Metóda seizmických vĺn

Ako sa skúma štruktúra našej planéty

Magnetické póly Zeme

Magnetické pole Zeme

Magnetické pole Zeme