Súvisiace materiály

Vnútorná energia

Lekcia sa skladá z

Energia parašutistu

Ako sa energia zdanlivo stráca?

Energia lopty

Energia lopty v momente odrazu

Skákanie lopty

Vnútorná energia plynu

Vnútorná energia plynu

Vnútorná energia plynu

Vnútorná energia telesa

Vzájomné pôsobenie medzi molekulami

Vnútorná energia telesa

Vnútorná energia telesa

Spôsoby zmeny vnútornej energie telesa

Meranie vnútornej energie

Vnútorná energia a teplota

Účinnosť zariadení

Účinnosť zariadení

Vzťah medzi výkonnosťou a energiou