Súvisiace materiály

Vnútorná energia

Lekcia sa skladá z

Ako sa energia zdanlivo stráca?

Skákanie lopty

Vnútorná energia plynu

Vnútorná energia telesa

Vnútorná energia a teplota

Účinnosť zariadení