Súvisiace materiály

Meranie sily

Lekcia sa skladá z

Pružina

Hookov zákon

Ako možno zmerať svoju vlastnú silu?

Silomery

Silomery

Jeden predmet, rozličné tiaže

Jablko

Tiaž a hmotnosť

Váhy

Váhy ako typ meradla sily

Hmotnosť a tiaž lopty

Meranie sily, ktorou pôsobí človek