Súvisiace materiály

Meranie sily

Lekcia sa skladá z

Hookov zákon

Ako možno zmerať svoju vlastnú silu?

Silomery

Váhy ako typ meradla sily