Materiál patrí do

Charakteristiky polohy - aritmetický priemer