Súvisiace materiály

Charakteristiky polohy - aritmetický priemer

Lekcia sa skladá z

Priemer

Priemerný výsledok

Priemerná cena

Priemerná hustota Zeme

Henry Cavendish – hustota Zeme

Aritmetický priemer -

Priemerná hodnota hustoty Zeme

Rovnovážny bod

Aritmetický priemer

Aritmetický priemer -

Iný spôsob, ako vypočítať priemer

Interpretácia váženého priemeru

Vážený priemer - cena zmrzliny

Vážený priemer - celkový počet bodov za predmet

Priemerná úroda

Aritmetický priemer pre spojité údaje

Dve priemerné hodnoty úrody

Aritmetický priemer pre spojité údaje

Škálovanie údajov

Úprava údajov

Aritmetický priemer meraní rýchlosti svetla

Ročný priemer

Spoločný priemer

Priemer zlúčených údajov

Aritmetický priemer v našom živote

Ako klamať priemermi