Súvisiace materiály

Charakteristiky polohy - aritmetický priemer

Lekcia sa skladá z

Popisovanie údajov jediným číslom

Aritmetický priemer -

Aritmetický priemer -

Vážené priemery

Škálovanie údajov

Spájanie súborov údajov

Ako klamať priemermi

Aritmetický priemer pre spojité údaje