Súvisiace materiály

Elektrické pole

Lekcia sa skladá z

Intenzita elektrického poľa

Elektrické pole bodového náboja

Siločiary elektrického poľa

Elektrické pole sústavy bodových nábojov

Pohyb náboja v elektrickom poli

Ako funguje osciloskop

Millikanov pokus