Súvisiace materiály

Elektrické pole

Lekcia sa skladá z

Intenzita elektrického poľa

Intenzita elektrického poľa

Intenzita elektrického poľa

Elektrické pole bodového náboja

Elektrické pole bodového náboja

Siločiary elektrického poľa a intenzita elektrického poľa

Siločiary elektrického poľa

Siločiary elektrického poľa

Siločiary dvoch bodových nábojov

Tvar siločiar

Elektrické pole sústavy bodových nábojov

Elektrické pole sústavy bodových nábojov

Zrýchlenie náboja v homogénnom elektrickom poli

Dráha náboja, ktorý sa pohybuje v elektrickom poli

Pohyb náboja v elektrickom poli

Stavba osciloskopu

Obrázok daného elektrického signálu

Ako funguje osciloskop

Millikanov pokus

Millikanov pokus

Millikanov pokus