Súvisiace materiály

Katalyzátory

Lekcia sa skladá z

Katalyzátory

Ako funguje katalyzátor (1)

Ako funguje katalyzátor (2)

Katalyzátory nie sú v reakcii spotrebované

Katalyzátory sú selektívne

Katalyzátory pri ochrane životného prostredia

Inhibítory