Súvisiace materiály

Katalyzátory

Lekcia sa skladá z

Syntéza jodidu horečnatého

Kvapalné katalyzátory

Účinné zrážky a aktivačná energia

Energetické zmeny počas priebehu chemickej reakcie

Ako funguje katalyzátor (2)

Katalyzátory nie sú v reakcii spotrebované

Príklady katalytických procesov

Automobilový katalyzátor

Stenšenie ozónovej vrstvy

Korózia kovov

Účinok inhibítorov

Inhibítory