Súvisiace materiály

Vzájomné pôsobenie

Lekcia sa skladá z

Kto ťahá koho

Kto ťahá koho

Elektrické sily

Skok do vody

Sily pri vzájomnom pôsobení dvoch telies pôsobia opačnými smermi

Sily majú rovnakú veľkosť

Rovnaká veľkosť

Vznášajúce sa magnety

Sily pôsobia na rôzne telesá

Tretí Newtonov pohybový zákon

Chlapci na kolieskových korčuliach

Dva silomery

Tretí pohybový zákon

Chôdza

Chôdza a valenie

Chôdza a valenie