Súvisiace materiály

Prvý a tretí pohybový zákon

Lekcia sa skladá z

Trenie

Sily odporu a pohyb

Sila a pohyb telesa

Sila a pohyb telesa

Rovnováha síl

Rovnováha síl – prvý Newtonov pohybový zákon

Vlak

Zotrvačnosť

Akcia a reakcia

Akcia a reakcia

Tretí Newtonov pohybový zákon

Tretí Newtonov pohybový zákon

Záťaž

Dvojice síl a rovnováha síl