Súvisiace materiály

Prvý a tretí pohybový zákon

Lekcia sa skladá z

Sila a pohyb telesa

Rovnováha síl – prvý Newtonov pohybový zákon

Zotrvačnosť

Akcia a reakcia

Tretí Newtonov pohybový zákon

Dvojice síl a rovnováha síl

Sily odporu a pohyb