Súvisiace materiály

Komplexy prechodných prvkov

Lekcia sa skladá z

Komplexné ióny

Typy ligandov

Farba komplexných iónov

Reakcie komplexných iónov

Použitia komplexov prechodných kovov

Biologicky významné komplexy prechodných kovov