Súvisiace materiály

Komplexy prechodných prvkov

Lekcia sa skladá z

Povaha koordinačnej väzby

Koordinačné číslo. Tvary komplexných iónov

Komplexné ióny

Typy monodentátnych ligandov

Multidentátne ligandy

Voda ako ligand

Typy ligandov

Bežné monodentátne ligandy

Absorpcia viditeľného svetla

Čo ovplyvňuje farbu zlúčenín prechodných kovov

Farba komplexných iónov

Reakcia s amoniakom

Reakcia s hydroxidovými iónmi

Zmena redoxných vlastností centrálneho iónu

Chromité a železnaté zlúčeniny

Reakcie komplexných iónov

Reakcia roztoku hydroxidu sodného s roztokom zinočnatej soli

Fotografia

Elektrolytické pokovovanie vzácnymi kovmi

Komplexy prechodných kovov v chemickej analýze

Komplexy prechodných kovov ako katalyzátory

Použitia komplexov prechodných kovov

Náboje katiónov medi

Kobalamín a chlorofyl

Karbonická anhydráza

Hemoglobín

Platinové protirakovinové lieky

Biologicky významné komplexy prechodných kovov