Súvisiace materiály

Vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV)

Lekcia sa skladá z

Vírusové ochorenie imunitného systému

Organizmus zbavený ochrany

Životný cyklus HIV

Rozdiely medzi HIV a typickou vírusovou infekciou

Ako zničíme HIV?

Vysoko rizikové činnosti

Život s HIV

Čo viete o HIV/AIDS?