Súvisiace materiály

Vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV)

Lekcia sa skladá z

HIV a AIDS

Vírusové ochorenie imunitného systému

Štruktúra HIV

Účinky infekcie HIV

Imunitná odpoveď v priebehu typickej vírusovej infekcie

Imunitná odpoveď v priebehu infekcie vírusom HIV

Organizmus zbavený ochrany

Funkcie lymfocytov a makrofágov

Od infekcie k množeniu vírusov

Životný cyklus HIV

Ako trójsky kôň

Priebeh infekcie vírusom HIV

Vakcína proti HIV?

Ako zničíme HIV?

Spôsoby prenosu HIV

Vysoko rizikové činnosti

Život s HIV

Výsledky testu a život s HIV

Čo viete o HIV / AIDS?

AIDS ako spoločenský problém