Súvisiace materiály

Prenos dýchacích plynov

Lekcia sa skladá z

Dýchacie farbivá

Hemoglobín - najrozšírenejšie dýchacie farbivo

Spolupráca molekúl kyslíka

Bohrov efekt

Úloha hemoglobínu pri prenose oxidu uhličitého

Keď hemoglobín nemôže prenášať kyslík

Myoglobín - dýchacie farbivo s väčšou afinitou ku kyslíku ako hemoglobín