Súvisiace materiály

Prenos dýchacích plynov

Lekcia sa skladá z

Spôsoby výmeny plynov v organizmoch

Výmena plynov

Typy dýchacích farbív

Dýchacie farbivá

Hemoglobín

Štruktúra hemoglobínu

Typy hemoglobínu

Hemoglobín - najrozšírenejšie dýchacie farbivo

Väzba kyslíka na hemoglobín

Tmavá a svetlá farba hemoglobínu

Disociačná krivka hemoglobínu

Spolupráca molekúl kyslíka

Disociačná krivka hemoglobínu pri rôznom pH

Disociačná krivka hemoglobínu pre rôzne parciálne tlaky CO2

Bohrov efekt

Prenos oxidu uhličitého

Priebeh prenosu oxidu uhličitého

Formy hemoglobínu

Myoglobín

Úloha myoglobínu

Disociačná krivka hemoglobínu a myoglobínu