Súvisiace materiály

Bunkové dýchanie

Lekcia sa skladá z

Nepretržitý proces

Aeróbne dýchanie

Tvrdenia o aeróbnom dýchaní

Odpadové produkty

Rovnica aeróbneho dýchania

Spaľovanie a dýchanie

Pokus na zistenie produktov dýchania

Kyselina mliečna

Rovnica anaeróbneho dýchania

Potreba energie

Energia z dýchania