Súvisiace materiály

Bunkové dýchanie

Lekcia sa skladá z

Aeróbne dýchanie

Rovnica aeróbneho dýchania

Produkty aeróbneho dýchania

Anaeróbne dýchanie

Energia z dýchania