Súvisiace materiály

Aeróbne dýchanie

Lekcia sa skladá z

Štádiá aeróbneho dýchania

Štádiá aeróbneho dýchania

Aeróbne dýchanie

Prechodná reakcia

Krebsov cyklus

Dráha prenosu elektrónov

Prenos elektrónov cez dýchací reťazec

Fosforylácia

Fosforylácia – syntéza ATP

Mutácie mitochondriálnej DNA

Porovnanie kvasenia a aeróbneho dýchania

Celkový počet vytvorených molekúl ATP

Bilancia aeróbneho dýchania

Proces anaeróbneho dýchania

Energetické hodnoty organických zlúčenín

Zdroje energie a respiračný kvocient

Respiračný kvocient