Súvisiace materiály

Aeróbne dýchanie

Lekcia sa skladá z

Štádiá aeróbneho dýchania

Krebsov cyklus - charakteristické štádium aeróbneho dýchania

Prenos elektrónov cez dýchací reťazec

Fosforylácia – syntéza ATP

Bilancia aeróbneho dýchania

Respiračný kvocient