Súvisiace materiály

Bunkové dýchanie a tvorba energie

Lekcia sa skladá z

Pokus s energetickými látkami organizmu a bunkovým dýchaním

Zdroje energie a bunkové dýchanie

Glukóza - hlavný zdroj energie

Mitochondria

Aeróbne dýchanie

Spaľovanie glukózy a biologická oxidácia glukózy

Oxidácia glukózy v bunke

Syntéza a rozklad ATP

ATP - hlavný zdroj energie v bunke

Ako bunky prenášajú energiu?

Ako bunky využívajú energiu na svoje životné funkcie

Požiadavky na ATP a fyzická aktivita

Kyselina mliečna

Anaeróbne dýchanie

Čo je anaeróbne dýchanie?

Kyslíkový dlh

Kyslíkový dlh u športovcov

Fyzická činnosť a aeróbne a anaeróbne dýchanie

Aeróbne a anaeróbne dýchanie v ľudskom organizme