Súvisiace materiály

Bunkové dýchanie a tvorba energie

Lekcia sa skladá z

Zdroje energie a bunkové dýchanie

Čo je aeróbne dýchanie?

Ako bunky prenášajú energiu?

Ako bunky využívajú energiu?

Čo je anaeróbne dýchanie?

Aeróbne a anaeróbne dýchanie v ľudskom organizme