Súvisiace materiály

Bunkové dýchanie

Lekcia sa skladá z

Proces bunkového dýchania

Mitochondria

Proces aeróbneho dýchania a fotosyntézy

Slnečná energia

Spaľovanie a bunkové dýchanie

ATP – univerzálny nosič energie

Charakteristika ATP

Štruktúra ATP

Syntéza ATP

Typy fosforylácie

Redoxná reakcia

Koenzýmy v redoxných reakciách

Bunkové dýchanie – biologická oxidácia

Glykolýza

Štádiá glykolýzy

Kvasenie

Typy kvasenia

Alkoholové kvasenie

Mliečne kvasenie

Štádiá mliečneho kvasenia