Súvisiace materiály

Bunkové dýchanie

Lekcia sa skladá z

Bunkové dýchanie – uvoľnenie energie užitočnej pre bunky

ATP – univerzálny nosič energie

Fosforylácia – syntéza ATP

Bunkové dýchanie – biologická oxidácia

Anaeróbna glykolýza - prvá etapa biologickej oxidácie

Kvasenie – charakteristické štádium anaeróbneho dýchania