Súvisiace materiály

Štandardný elektrochemický potenciál

Lekcia sa skladá z

Štandardný vodíkový poločlánok

Štandardný potenciál vodíkovej elektródy

Štandardný vodíkový poločlánok

Potenciál poločlánku

Štandardné redukčné potenciály

Štandardné redukčné potenciály

Výpočet elektromotorického napätia článku

Výpočet štandardného elektromotorického napätia galvanického článku

Redukčná/oxidačná schopnosť poločlánku

Určenie redukčnej alebo oxidačnej schopnosti chemickej látky

Použitie štandardných redukčných potenciálov

Smer spontánnej reakcie

Predpovedanie smeru redoxnej reakcie v galvanickom článku

Kalomelová elektróda

Klasifikácia poločlánkov

Kalomelový poločlánok