Súvisiace materiály

Hormonálna regulácia metabolických procesov

Lekcia sa skladá z

Endokrinné žľazy a regulácia metabolických procesov

Endokrinné žľazy a hormóny

Mliečna žľaza

Potná žľaza

Slinná žľaza

Hypofýza

Nadobličková žľaza

Štítna žľaza

Úloha rastového hormónu

Regulácia vylučovania rastového hormónu

Hormón hypofýzy - rastový hormón (somatotropín)

Účinok rastového hormónu na metabolizmus

Hormóny štítnej žľazy

Úloha hormónov štítnej žľazy

Regulácia vylučovania hormónu štítnej žľazy

Hormóny štítnej žľazy - regulácia rýchlosti metabolizmu

Jód a štítna žľaza

Úloha kalcitonínu

Liečba kalcitonínom

Antagonistické pôsobenie glukagónu a inzulínu

Regulácia koncentrácie glukózy v krvi

Hormóny pankreasu - regulácia rýchlosti metabolizmu

Úloha adrenalínu

Účinky adrenalínu na metabolizmus

Poruchy funkcií endokrinných žliaz a ich vplyv na organizmus

Hypofýzový nanizmus

Mentálna retardácia a struma

Cukrovka

Gigantizmus a akromegália

Hyperaktivita podmienená štítnou žľazou

Hypoglykémia