Súvisiace materiály

Účinky rôznych skupín liekov

Lekcia sa skladá z

Krátke dejiny farmakológie

Krátke dejiny farmaceutického priemyslu

Účinky antibiotík a chemoterapeutík

Baktériostatické a baktericídne antibiotiká a ich účinky

Klasifikácia antibiotík podľa spôsobu ich účinku

Bunková štruktúra poznačená antibiotikami

Účinok antibiotík

Organizmy, ktoré syntetizujú antibiotické látky

Bakteriálna rezistencia a vedľajšie účinky používania antibiotík

Antibiotiká a ich účinky

Účinok betablokátorov

Beta receptory

Účinky neurohormónov a betablokátorov

Tvorba monoklonových protilátok

Monoklonové protilátky

Monoklonové protilátky a liečba rakoviny

Antivirotiká a ich účinky

Hlavné účinky antivirotík

Antivirotiká