Súvisiace materiály

Bunkový metabolizmus

Lekcia sa skladá z

Anabolické a katabolické reakcie

Premeny hmoty a energie

Štiepenie

Zložené molekuly v katabolických procesoch

Jednoduché molekuly v katabolických procesoch

Uvoľnenie energie

Syntéza

Jednoduché molekuly v anabolických procesoch

Zložené molekuly v anabolických procesoch

Dodanie energie

Energia v chemických väzbách

Exergonická reakcia

Endergonická reakcia

Vzťahy medzi voľnou energiou a metabolickými reakciami

Bunkový metabolizmus

ATP

ATP - prenášač energie v bunke

Bunkový metabolizmus

Typy makroergických väzieb

Typy fosforylácie

Fosforylácia - tvorba molekuly ATP

Koenzým A

Koenzým A - univerzálny prenášač uhlíkových skupín

Metabolické dráhy