Súvisiace materiály

Bunkový metabolizmus

Lekcia sa skladá z

Premeny hmoty a energie

Voľná energia

Bunkový metabolizmus

ATP – univerzálny prenášač energie

Fosforylácia - tvorba molekuly ATP

Koenzým A - univerzálny prenášač uhlíkových skupín