Súvisiace materiály

Alkény

Lekcia sa skladá z

Nasýtené a nenasýtené uhľovodíky

Čo sú to alkény?

Delenie uhľovodíkov

Butén

Názvoslovie alkénov

Názvoslovie alkénov

Homologický rad alkánov

Vplyv eténu na dozrievanie ovocia

Umiestnenie dvojitej väzby v alkénoch

Izoméria alkénov vzhľadom na umiestnenie dvojitej väzby

Adičné reakcie alkénov

Adičné reakcie alkénov – reakcia s brómom

Názvoslovie produktov adície brómu na alkény

Názvoslovie reakčných produktov adície brómu na alkény

Pomenovanie derivátu alkánu

Adícia vodíka - hydrogenácia

Adičná reakcia – hydrogenácia

Hmotnosť hex-2-énu