Súvisiace materiály

Alkény

Lekcia sa skladá z

Čo sú to alkény?

Názvoslovie alkénov

Izoméria alkénov vzhľadom na umiestnenie dvojitej väzby

Adičné reakcie alkénov – reakcia s brómom

Názvoslovie reakčných produktov adície brómu na alkény

Adičná reakcia - hydrogenácia