Súvisiace materiály

Polyméry

Lekcia sa skladá z

Makromolekuly tvorí príroda a človek

Ako vznikajú polyméry

Čo sú polyméry? (1)

Pomenujte procesy

Čo sú polyméry? (2)

Nylon

Polyetylén

Polypropylén

Polyvinylchlorid

Polystyrén

Polyetylén tereftalát

Teflón

Použitie a funkcie polymérov

Kde môžeme nájsť polyméry?

Vlastnosti polymérov

Čo sú kopolyméry?

Typy polymérov

Ako sa plasty menia pri zahrievaní

Zahrievanie termoplastov

Zahrievanie termosetov

Termoplasty a termosety

Adičné polyméry

Kondenzačné polyméry

Adičné polyméry a kondenzačné polyméry