Súvisiace materiály

Reakcie alkénov

Lekcia sa skladá z

Adičná reakcia

Príčiny vysokej reaktivity alkénov

Radikálová substitúcia

Elektrofilná adícia

Príčiny vysokej reaktivity alkénov

Adičné reakcie

Reaktivita halogénvodíkov k adícii

Adícia chlorovodíka na etén

Elektrofilná adícia halogénvodíkov na dvojitú väzbu

Stabilita karbokatiónov

Stabilita karbokatiónov

Karbokatióny

Adícia bromovodíka na propén

Markovnikovo pravidlo

Adícia vodíka na alkény

Adícia brómu na alkény

Adícia prvkov na alkény

Reakcia medzi alkénmi a brómovou vodou

Adícia vody na alkény

Adícia kyseliny sírovej na alkény

Adícia na alkény

Reakcia polymerizácie

Príklady a použitie polymérov

Radikálová polymerizácia alkénov

Polymerizácia alkénov

Príprava alkénov

Eliminačná reakcia

Príprava alkénov z halogénalkánov

Príprava alkénov dehydratáciou alkoholov

Príprava alkénov