Súvisiace materiály

Reakcie alkénov

Lekcia sa skladá z

Príčiny vysokej reaktivity alkénov (1)

Príčiny vysokej reaktivity alkénov (2)

Elektrofilná adícia halogénvodíkov na dvojitú väzbu

Stabilita karbokatiónov

Markovnikovo pravidlo

Adícia prvkov na alkény

Adícia vody na alkény

Polymerizácia alkénov

Príprava alkénov