Súvisiace materiály

Adiabatický dej

Lekcia sa skladá z

Tepelná izolácia

Tepelná izolácia

Tepelná izolácia

Tepelná izolácia

Deje v plynoch

Adiabatický dej

Adiabatický dej

Rýchlosť deja

Rýchlosť deja

Podmienky adiabatického deja

Rýchlosť deja

Adiabatický dej znázornený na grafe p(V)

Adiabatický dej znázornený na grafe p(V)

Grafy dejov v plynoch

Izoterma

Adiabata

Adiabata a izoterma

Zrážkový tieň

Kavitácia a zánik kavitácie

Adiabatické deje v prírode

Tepelné stroje

Parné turbíny a prúdové motory

Schéma fungovania prúdového motora

Adiabatické deje v tepelných motoroch