Súvisiace materiály

Adiabatický dej

Lekcia sa skladá z

Tepelná izolácia

Adiabatický dej

Rýchlosť deja

Adiabatický dej znázornený na grafe p(V)

Adiabata a izoterma

Adiabatické deje v prírode

Adiabatické deje v tepelných motoroch