Súvisiace materiály

Chemické prvky bunky

Lekcia sa skladá z

Chemické prvky v biologických štruktúrach

Makroprvky

Stopové prvky a ultrastopové prvky

Voda - kryštalická štruktúra

Kohézia a adhézia

Počiatky života

Prvky života