Súvisiace materiály

Chemické prvky bunky

Lekcia sa skladá z

Počiatky života

Základné zložky všetkých živých buniek

Biogénne zlúčeniny v živých organizmoch

Príklady prvkov

Prvky života

Percento biogénnych prvkov v ľudskom tele

Chemické prvky v biologických štruktúrach

Sacharidy

Bielkoviny

Tuky

Makroprvky v bunke

Hlavné makroprvky

Makroprvky

Esenciálne a neesenciálne prvky

Stopové prvky a ultrastopové prvky

Príklady stopových a ultrastopových prvkov

Voda v živom organizme

Kryštalická štruktúra vody

Vysoká tepelná kapacita vody

Molekulová štruktúra vody

Voda - kryštalická štruktúra

Kohézne a adhézne sily

Kohézne a adhézne sily vo vode

Kohézne a adhézne sily vo vode

Fyzikálne vlastnosti vody